Demirin Atom Numarası Kuran’da Geçiyor

Demirin Atom Numarası Kuran’da Geçiyor

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’da, “Demir” anlamına gelen “Hadid” suresinde Allah şöyle buyurmaktadır: … Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli)…

Kuran’da Deniz ve Karaların Oranı

Kuran’da Deniz ve Karaların Oranı

Kuran’da geçen “deniz” ve kara” kelimelerinin sayıca birbirlerine oranı, bugün modern bilimin tespit ettiği oranla birebir aynıdır. Kuran’ın indirildiği dönemde henüz kıtalar keşfedilmemişti ve kara-deniz…

Ay’a Çıkış Tarihi Kuran’da Geçiyor

Ay’a Çıkış Tarihi Kuran’da Geçiyor

Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı. (Kamer Suresi, 1) “Kamer” kelimesinin Türkçedeki karşılığı “Ay”dır ve Kamer Suresi’nde “Ay” kelimesi birinci ayette yer almaktadır. Bu ayetten…